زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401
زمان برگزاری همایش
شهریور 1401جلسه همایش ملی آیت الله کوهستانی در بهشهر  برگزار شد.
فلاح رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهشهر در این دیدار  از چاپ کتاب نفیس آیینه معرفت در معرفی سیره و اندیشه های بلند آیت الله کوهستانی و آغاز ساخت مستند آقاجان کوهستانی خبر داد. وی در ادامه گفت : سعادت دنیا و آخرت انسان بدون اسلام حاصل نمی‌شود و اسلام ضامن سعادت همه انسان ها در همه عصرها است. فلاح گفت استفاده از ظرفیت رسانه ملی و  استانی و فضای مجازی برای معرفی شخصیت آیت الله کوهستانی ًضروریست .   دکتر نجفی رئیس کمیته علمی با اشاره تلاشهای گسترده در برگزاری هرچه بهتر این همایش  از چاپ چندین کتاب و وصول مقالات علمی  ارزشمند به دبیر خانه همایش خبر داد. وی گفت  همایش ملی آیت الله کوهستانی  بزرگترین رخداد فرهنگی در شرق مازندران است و فرصت ارزشمندی برای  حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی است .


سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...