زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401
زمان برگزاری همایش
شهریور 1401در دیدار دبیر اجرایی همایش با دکتر موسوی بجنوردی مطرح شد؛
آمادگی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برای مشارکت علمی در برگزاری همایش ملی بزرگداشت آیت الله کوهستانی


به گزارش کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی، دبیر اجرایی همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی کوهستانی(ره) با دکتر سید کاظم موسوی بجنوردی، رییس مرکز دایرالمعارف بزرگ اسلامی دیدار و گفت و گو گرد.
دکتر نورانی در این دیدار ضمن اشاره به روند آغاز فرآیند برگزاری همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی گفت: این همایش ملی با ابتکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با حمایت و مشارکت دهها مرکز علمی حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مشارکت علمی چندین مرکز مهم حوزوی و دانشگاهی در روند برگزاری این همایش، خاطرنشان کرد: همه تلاش برگزار کنندگان این رویداد مهم، تقویت غنای علمی این همایش است.
دبیر اجرایی همایش در ادامه سخنان خود برگزاری این همایش را فرصتی برای شناساندن جایگاه علمی، اخلاقی آیت الله العظمی کوهستانی به جامعه امروز دانست و تصریح کرد: پرداختن به چنین رویدادهای فاخر علمی و فرهنگی از وظایف مهم و ذاتی دستگاهای فرهنگی و دینی است.
دکتر نورانی با بیان این که به منظور ترغیب محققان و پژوهشگران جهت نگارش و ارسال مقاله به دبیرخانه همایش نیازمند معرفی منابع لازم در این خصوص هستیم، افزود: امیدواریم این مرکز منابع لازمی که ممکن است نام آیت الله کوهستانی در آن قید شده را جهت معرفی به محققان در اختیار دبیرخانه همایش قرار دارد.
وی با بیان این که این مرکز می تواند نقش محوری در معرفی منابع مناسب در خصوص عالمان مازندرانی ایفا کند، خاطرنشان کرد: وجود این منابع می تواند در بحث کتاب شناسی پیرامون آیت الله کوهستانی(ره) بسیار اثرگذار باشد.
دکتر سید کاظم موسوی بجنوردی، رییس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این رویداد فاخر علمی و فرهنگی، از آمادگی این مرکز جهت همکاری علمی با همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی کوهستانی خبر داد.
گفتنی است؛ در این دیدار مقرر شد مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منابعی که نام آیت الله العظمی کوهستانی در آن قید شده را جهت تقویت غنای علمی این رویداد مهم در اختیار دبیرخانه همایش قرار دهد.
لازم به ذکر است در پایان این دیدار، ابلاغ دکتر سید کاظم موسوی بجنوردی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و همچنین دکتر کیانوش کیانی به عنوان عضو کمیته علمی همایش از سوی دکتر نورانی، دبیر اجرایی به آنها اعطا شد.
سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...