زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401
زمان برگزاری همایش
شهریور 1401



عباس زارع؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دبیر همایش ملی خبر داد:
درج منابع مرتبط با شخصیت آیت‌الله کوهستانی در سامانه همایش
به گزارش کمیته روابط عمومی و رسانه همایش ملی آیت‌الله کوهستانی، عباس زارع با اعلام خبر درج منابع مرتبط با شخصیت آیت‌الله کوهستانی در سامانه همایش، اعلام کرد: از این پس محققان و پژوهشگران می‌توانند با مراجعه به سامانه همایش، در قسمت منوی "درباره آیت‌الله و منابع" از برخی منابع مرتبط با شخصیت این عالم فرزانه که با کوشش بسیار عوامل دبیرخانه‌های علمی و اجرایی همایش ملی فراهم آمد، استفاده نمایند.
وی در ادامه افزود: امیدواریم با استقبال گسترده محققان و پژوهشگران بومی و غیر بومی، شاهد برگزاری باشکوه این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی در مازندران باشیم.

منابع مرتبط با آیت‌الله کوهستانی

سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...