زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401
زمان برگزاری همایش
شهریور 1401ضمن تشکر از زحمات ارزش‌مند جناب آقای عباس زارع :
انتصاب جناب آقای حسین جوادی به سمت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و هم‌چنین دبیر معزز همایش ملی بزرگداشت آیت‌الله کوهستانی(ره)


ضمن تشکر از زحمات ارزش‌مند جناب آقای عباس زارع (مدیرکل محترم سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دبیر معزز همایش ملی بزرگداشت آیت‌الله کوهستانی(ره))، بدین‌وسیله انتصاب جناب آقای حسین جوادی را به سمت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و هم‌چنین دبیر معزز همایش ملی بزرگداشت آیت‌الله کوهستانی(ره)) گرامی می‌داریم!
دبیرخانه‌های علمی و اجرایی همایش ملی

سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...