زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401
زمان برگزاری همایش
شهریور 1401



حسین جوادی؛ مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران: :
برگزاری آیین پیش‌همایش ملی بزرگداشت حضرت آیت‌الله کوهستانی در مشهد مقدس

حسین جوادی؛ مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دبیر همایش ملی بزرگداشت حضرت آیت‌الله کوهستانی(ره) از برگزاری پیش‌همایش در جوار حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) خبر داد. این برنامه به تاریخ نهم تیرماه 1401 در سالن آیت‌الله طبرسی (ره) مرکز پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد مقدس با حضور پژوهشگران و اندیشوران از سراسر کشور و برخی میهمانان ویژه برگزار خواهد شد.
جوادی افزود: به یاری خداوند و کوشش‌های همکاران گرامی، آیین اختتامیه همایش ملی شهریورماه در استان مازندران برگزار خواهد شد.

سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...