زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401
زمان برگزاری همایش
شهریور 1401در نشست مسؤولان دبیرخانه همایش ملی بزرگداشت آیت الله کوهستانی با رییس دانشگاه علمی کاربردی آمل تأکید شد؛
هم افزایی علمی دانشگاه علمی کاربردی و دبیرخانه همایش ملی بزرگداشت آیت الله کوهستانی


به گزارش کمیته روابط عمومی و رسانه همایش، نشست دبیر اجرایی و مسؤول دبیرخانه علمی همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی با دکتر روح الله افراه، رییس دانشگاه علمی کاربردی آمل برگزار شد.
دکتر نورانی، دبیر اجرایی همایش ملی بزرگداشت آیت الله کوهستانی(ره) در این نشست با اشاره به روند آغاز فرآیند برگزاری این همایش، گفت: خوشبختانه با تلاش ها و حمایت های صورت گرفته کمیته های علمی و اجرایی با همکاری و مشارکت گسترده مراکز حوزوی، دانشگاه و همچنین برخی نهادهای فرهنگی و اجرایی شکل گرفته است.
دکتر نورانی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تقویت غنای علمی این همایش ملی تأکید کرد و گفت: امیدواریم مراکز حوزوی و دانشگاهی مشارکت بیشتری در ارسال مقالات علمی به دبیرخانه این همایش داشته باشند.
وی با تأکید بر شناساندن مفاخر و بزرگان کشور به جامعه امروز به ویژه نسل جوان افزود: نسل امروز کشورمان بیش از پیش نیازمند آشنایی با چنین شخصیت های بزرگی هستند.
دکتر روح الله افراه، رییس دانشگاه علمی کاربردی آمل نیز با تقدیر از برگزارکنندگان این همایش فاخر، افزود: پاسداشت بزرگان و مفاخر دینی یک وظیفه و تکلیف است که دستگاه های فرهنگی و دینی باید آن را دنبال کنند.
وی در ادامه از آمادگی این دانشگاه برای همکاری مستمر با دبیرخانه علمی همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی کوهستانی(ره) خبر داد.
گفتنی است؛ در پایان این نشست ابلاغ نائب رییس کمیته علمی همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی کوهستانی به دکتر روح الله افراه اعطاء شد.
سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...