دیدار مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی با بیت آیت الله کوهستانی ( ره )
1399/05/25
صبح پنجشنبه 14 آذر مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران با هیأت همراه از بیت آیت الله کوهستانی ( ره ) دیدار کردند  ، در این دیدار زارع طرح ملی همایش آیت الله کوهستانی ( ره ) را مطرح کرد وگفت ، با استفاده از ظرفیتهای موجود باید بتوانیم این عالم وارسته را به همه مردم بشناسانیم ، وی افزود ، فراخوان همایش به همه شهرستان و ادارات کل استانهای کشور ارسال خواهد شد ، همچنین گفت ، این همایش باید بر پایه علمی ، دانشگاهی و حوزوی برگزار شود زیرا ایشان یک چهره بین المللی در جهان اسلام هستند ، ما باید ضمن حفظ شأن ومنزلت ایشان سعی کنیم همایش در سطح ملی برگزار شود .

فلاح رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهشهر گفت :سیره عملی آیت الله نیاز نسل جوان ماست باید با دقت ببینیم یاد بگیریم و آموزش دهیم ، وی همچنین در ادامه گفت : ما نباید از این الگوها فاصله بگیریم بلکه داشته های ما وصل به این بزرگان میباشد.


منوی کاربری

تاریخهای مهم

ارسال چکیده مقاله :
1400/02/30

ارسال مقاله کامل:
1400/05/30

اعلام نتایج:
1400/8/30

برگزاری همایش :
1400/10/30