حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای فرهنگ عمومی و رونمایی از پوستر همایش ملی آیت الله کوهستانی (ره)
1399/05/25

منوی کاربری

تاریخهای مهم

ارسال چکیده مقاله :
1400/02/30

ارسال مقاله کامل:
1400/05/30

اعلام نتایج:
1400/8/30

برگزاری همایش :
1400/10/30