برگزار کنندگان
حامیان


- معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
- سازمان سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
- استانداری مازندران
- پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
- فرمانداری شهرستان بهشهر
- دانشگاه پیام نور مازندران
- دانشگاه مازندران
- دانشگاه علم و فن آوری مازندران
- انجمن مفاخر و مشاهیر بهشهر
- اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهشهر
- صدا وسیمای مرکز مازندران
- اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران
- اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران
- اداره کل آموزش و پرورش مازندران
- حوزه علمیه مازندران

محورهای همایش
1-زهد ، پارسایی و ساده زیستی در سیره علمی آیت الله کوهستانی(ره)

2-نقش آیت الله کوهستانی (ره) در فرهنگ عمومی

3-توحید ،خداباوری و ولایتمداری در سیره عملی آیت الله کوهستانی(ره)

4-زمان شناسی ، آگاهی اجتماعی و سیاسی آیت الله کوهستانی(ره)

5- آیت الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان

6-کرامات ،حالات عرفانی و جلوه های رضا و تسلیم در سیره آیت الله کوهستانی(ره)

7- سیره عملی آیت الله کوهستانی(ره) و مدیریت حوزه علمیه و طلبه پروری

8-آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت الله کوهستانی(ره)

تاریخهای مهم

ارسال چکیده مقاله :
1400/02/30

ارسال مقاله کامل:
1400/05/30

اعلام نتایج:
1400/8/30

برگزاری همایش :
1400/10/30